Innkalling til Årsmøte i Haugaland flyklubb 2023

Medlemmene i Haugaland flyklubb innkalles med dette til årsmøte i klubben.

Tirsdag 7. mars kl. 1900-2100 i klubbhuset.

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Årsberetning
 3. Regnskap og budsjett
 4. Innkomne saker
 5. Fastsettelse av medlemskontingent for 2024
 6. Valg av styre
  a. Styreleder
  b. Nestleder
  c. Minst ett styremedlem.
  Styrets medlemmer velges enkeltvis.

Møtet blir avholdt i klubbens lokaler på Haugesund lufthavn.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes til styret innen 21. februar 2023.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post og klubbens nettside.