Flybooking

Booking av LN-HOG gjøres på bookingsystemet MyWebLog, link:

https://www.myweblog.se/login.php

For nye medlemmer så fås brukernavn og passord av Trond Nypan etter innmelding, tlf. 995 20 360.