PFT

For sertifiserte piloter skal det flys 1 årlig flytime med instruktør i form av en Klubb-PFT før 1. Juli hvert kalenderår.

Dette er ett klubbkrav for å få operere klubbens fly, men også en gylden anledning til å «banke rust» på ferdighetene og få innspill fra instruktør.

Merk: Om en ikke får anledning til å ta PFT før 1.juli så skal den tas som første flytime etter 1 juli før en igjen kan fly privat.

Elever (inkl. natt)

Elever trenger ikke PFT, ettersom de uansett flyr med instruktør. Instruksjonstime og/eller skill test teller som PFT for inneværende år. Det vil si at dersom du har en leksjon eller en skill test før 1. juli i inneværende år, er det gyldig som PFT frem til 1. juli året etter.

Piloter med krav til PC

Piloter som av ulike årsaker er tvungen å gjennomføre PC (Proficiency Check) er fritatt den praktiske delen av klubb-PFT for samme år som PC er gjennomført, forutsatt at de deltar på flytryggingskveld og får periodisk oppfriskning av klubbens rutiner og bakkeoperasjoner.

PFT-skjema

Vi benytter samme PFT-skjema som på Sola (vi har dette i appen vår).

Vedlagt skjema viser listen over øvelser som skal gjennomgås i PFT (som en generell veileder):