Rettighetsfornyelse SEP

Alle som har PPL/CPL/ATPL må fornye rettigheten for SEP (Single Engine Piston) hvert andre år. Dersom du har både SEP(Land) og SEP(Sea) og eventuelt også TMG, kan disse fornyes samtidig – så lenge kravene er oppfylt for alle.

Dersom du har LAPL, må du til enhver tid sørge for at du har nok timer de siste 24 måneder.

Kravene er som følger, for PPL/CPL/ATPL (12-timersregelen):

I løpet av de siste 12 månedene før utløpsdatoen på rettigheten:

  • Gjennomføre minimum 12 timer flytid på relevant klasse, inkludert:
  • 6 timer som fartøysjef
  • 12 avganger og landinger
  • Oppfriskningstrening med instruktør (FI eller CRI) på minimum 1 time total flytid (du er fritatt fra dette kravet dersom du har bestått en proficiency check, skill test eller assessment of competence i hvilken som helst annen klasse av fly)

Dersom du har TMG-rettighet kan kravene over kan fullføres på enten TMG eller SEP, eller en kombinasjon.

Dersom du har SEP(Sea) kan kravene over fullføres på enten SEP(land) eller SEP(sea), eller en kombinasjon. Minimum 1 time som fartøysjef og 6 av de påkrevde 12 avganger og landinger, må være utført per klasse.

Trening med instruktør kan med fordel kombineres med årlig klubb-PFT, men merk at den må ha en varighet på minimum 1 time.

Skjema for fornyelse

Når du har oppfylt kravet, benytter du skjema NF-1092. Du har valget mellom å fornye ved hjelp av en kontrollant, eller ved å sende all dokumentasjon til Luftfartstilsynet. Kostnadsmessig er det omtrent det samme, men med en kontrollant får du sertifikatet signert med en gang, og har gyldige papirer umiddelbart. Luftfartstilsynet kan fort bruke 1-2 måneder på jobben.

Når du ikke rekker fornye, eller har for få timer

Dersom du ikke rekker å fornye før utløp, eller har for få timer, må du fly en ferdighetssjekk (proficiency check) med kontrollant.

Dersom du lar rettigheten utløpe, vil du i de fleste tilfeller ha behov for ekstra trening hos en flyskole (som du kan gjøre hos oss). Lar du det gå lang nok tid, må hele opplæringen tas på nytt.

Du kan lese mer om dette hos Luftfartstilsynet.