Pris og betaling

Timepriser og økonomiske rutiner i klubben

Gjeldende fra 01.01.2023

Flyleie:
LN-HOG: kr 2300 / time
Ingen blokktillegg

Betalingsinformasjon:
Senest samme dag logges turen i MyWebLog og flyleie betales med bankoverføring til konto 3361.26.18955 senest dagen etter. Merk betaling med ditt etternavn, dato for flyvning, og flytid.

Det enkleste er å fylle opp flykontoen med en større sum, og så bruke av allerede innbetalt beløp etter hvert som man flyr.

Merk: elever må være medlem av Sola Flyklubb i tillegg til Haugaland Flyklubb.

Utgifter til fuel:
Haugesund Lufthavn har ikke eget MOGAS/AVGAS fuelanlegg. Bensin må derfor medbringes av piloter på 20 liters plastkanner. Fuelkort ligger plassert hos både Shell Avaldsnes og Shell Bygnes. Kun 98 BLYFRI (VPOWER) skal fylles på Shell. Pin-kode fås av Trond Nypan tlf. 995 20 360.

LN-HOG kan flys med både MOGAS (Blyfri 98), AVGAS (100LL) og UL91. Dersom det legges ut for 98 oktan i Norge med eget bankkort, for eksempel på en annen lufthavn, sendes bilde av kvittering til kasserer som godskriver hele beløpet på MyWebLog konto. Ved fylling av AVGAS (100LL) eller UL91 godskrives kr 15 per liter.

Årskort på flyet:

LN-HOG har årskort på Karmøy (ENHD), Stord Sørstokken (ENSO) og alle Avinorplasser. Stord kan også benyttes utenfor åpningstiden ved bruk av MyPPR. Det anbefales en egen «utsjekk» med instruktør for flyging på Stord om en føler seg usikker.

Besøkes andre flyplasser enn de over må kasserer informeres ettersom det da påbeløper en ekstra landingsavgift som faktureres flyeier. Landingsavgiften betales av pilot direkte til flyplassen eller via MWL flykonto etter manuell registrering av kasserer.

Selvassuransefond:
Innskudd til selvassuransefondet på kr 500,- per år er obligatorisk for alle aktive piloter. Det går til å dekke egenandel ved en eventuell skade på flyet. Dette blir trukket automatisk i myWebLog sammen med første loggede flyvning hvert år.