Pris og betaling

Timepriser og økonomiske rutiner i klubben

Gjeldende fra 11.03.2020

Flyleie:
LN-HOG: kr 1700 / time
Ingen blokktillegg

Betalingsinformasjon:
Ved private turer, logges turen i MyWebLog og flyleie betales med bankoverføring til konto 9802.23.22346. Merk betaling med ditt etternavn, dato for flyvning, og flytid.

Merk: Skoleturer betales via Sola Flyklubbs MyWeblog system – elever må være medlem av Sola Flyklubb i tillegg til Haugaland.

Utgifter til fuel:
Haugesund Lufthavn har ikke eget MOGAS/AVGAS fuelanlegg. Bensin må derfor medbringes av piloter på 20 liters plastkanner. Fuelkort ligger plassert hos både Shell Avaldsnes og Shell Bygnes. Kun 98 BLYFRI (VPOWER) skal fylles på Shell. Pin-kode fås av Trond Nypan tlf. 995 20 360.

LN-HOG kan flys med både MOGAS (Blyfri 98), AVGAS (100LL) og UL91. Dersom det legges ut for fuel med eget bankkort, for eksempel på en annen lufthavn, sendes bilde av kvittering til kasserer som godskriver beløpet på MyWebLog konto.

Årskort på flyet:

LN-HOG har årskort på Helganes (ENHD) og Stord Sørstokken (ENSO). Stord kan også benyttes utenfor åpningstiden ved gitte retningslinjer. Det anbefales en egen «utsjekk» med instruktør for flyging på Stord om en føler seg usikker.

Besøkes andre flyplasser enn de over må kasserer informeres ettersom det da påbeløper en ekstra landingsavgift som faktureres flyeier. Landingsavgiften betales av pilot via MWL flykonto etter manuell registrering av kasserer.

Selvassuransefond:
Aktive piloter som flyr LN-HOG skal betale inn ett årlig innskudd på Kr 500 før første flytur hvert kalenderår. Dette er et obligatorisk innskudd for å dekke egenandel ved en eventuell skade på flyet. Kontonummer 3240.09.72108. Merk innbetaling med ditt navn og «Selvassuransefond»