Milepæler

Det er ingen tvil om at de som fullfører opplæringen til PPL(A) har lagt ned en betydelig innsats, derfor vil vi skryte litt av våre elever etterhvert som de passerer de største milepælene.

2021

MørkeutsjekkOppflygingFørste solo
7. mars – Thomas Fredriksen1. juli – Raymond Rude Larsen

2020

MørkeutsjekkOppflygingFørste solo
25. juli – Jens Koch20. november – Thomas Fredriksen