Nattutsjekk

I samarbeid med Sola Flyklubb tilbyr Haugaland Flyklubb opplæring av PPL-A piloter for nattutsjekk.

Nattutsjekk gir deg lov til å fly i mørket med ditt PPL-A sertifikat. Nattutsjekken er ofte den første utvidelsen av sertifikatet en PPL-A pilot gjennomfører.

For å starte på nattutsjekk trenger du PPL(A) eller LAPL. Dersom du har LAPL må du gjennomføre instrumenttrening som en del av VFR natt-kurset.

Den obligatoriske opplæringen består av:

  1. Teoriundervisning
  2. 5 timer flyging om natten, som inkluderer:
    • Minimum 3 timer instruksjonsflyging med instruktør, inkludert minst 1 time navigasjonsflygetid med en navigasjonsflygning på minimum 27 nm (50km).
    • 5 solo avganger og «full stop»-landinger